+48 32 229 06 21

biuro@wwtpolska.pl

Kondycjonowanie wody:

W wyniku zaniedbań eksploatacyjnych i niewłaściwego przygotowania wody do celów energetycznych następuje wytrącanie się osadów. Powodują one istotne pogarszanie wymiany ciepła, a w konsekwencji wzrost kosztów eksploatacji instalacji.

Przyczyną powstawania osadów w instalacjach jest:

  • zbyt wysoka twardość wody;
  • wysokie zasolenie;
  • brak regularnego odsalania;
  • brak ochrony antykorozyjnej i stabilizacji twardości;
  • niskie prędkości przepływu.

 Nasze produkty do kondycjonowania wody zapobiegają problemom eksploatacyjnym w nowych układach wody technologicznej, ograniczają i eliminują skutki postępujących procesów korozyjnych, wytrącania osadów kamienia i biologicznych w instalacjach, w których zaniechano prawidłowego przygotowania wody, czy to pitnej czy do celów energetycznych.

Stosowane preparaty typu:

  • Waterdos;
  • Aquados;
  • Acidocleaner.