+48 32 229 06 21

biuro@wwtpolska.pl

Audytowanie i sprawne zarządzanie eksploatowanymi systemami:


Działania tego typu podejmowane są coraz częściej przed modernizacją, modyfikacją lub rozbudową układu np. uzdatniania wody, ale także, przez te przedsiębiorstwa, które dążą do optymalizacji ekonomicznej  i technicznej procesu produkcji wody. Audyt jest ponadto punktem wyjścia dla zarządzania stacją uzdatniania wody, rozumianego jako zbiór procedur eksploatacyjnych postępowań oraz kontroli procesów zarówno w stanach  normalnej pracy jak i stanach awaryjnych.

Na życzenie klienta wykonuje audytowanie techniczne systemu. W skład audytu wchodzą pełne wyniki analiz wody z danego okresu. Całość podsumowana jest opisem który wyjaśnia zmiany parametrów wody, ich przyczyny i skutki dla działania i żywotności systemu.

Audyt podsumowany jest zaleceniami dzięki którym można poprawić jakość wody technologicznej dzięki metodom uzdatniania wody i korekcji chemicznej kondycjonowania wody.